Życzenia na Dzień Myśli Braterskiej 2018

posted Feb 22, 2018, 8:54 PM by Robert Niespor
W załącznikach życzenia na Dzień Myśli Braterskiej 2018.

Z harcerskim pozdrowieniem,

Referent Administracyjno-organizacyjny
Chorągiew Harcerzy w Stanach Zjednoczonych
Z.H.P.

Kursy HM, PHM, PWD 2018

posted Jan 21, 2018, 9:14 PM by Robert Niespor   [ updated Feb 3, 2018, 10:45 AM ]


Chorągiew Harcerzy w Stanach Zjednoczonych organizuje Światowy Kurs-Obóz Harcmistrzowski i Chorągwiany Kurs-Obóz Podharcmistrzowski "Stu Lecia". 
W tym samym czasie odbędzie się kurs przewodników.

Teren:
Hartland Christian Camp
57611 Eshom Valley
Badger, CA 93603

Terminy:
 • Kurs PWD
  • 30 czerwca do 7 lipca 2018 roku
 • Kurs-Obóz HM i kurs PHM "Stu Lecia"
  • 30 czerwca do 7 lipca 2018 roku

Zarazem będzie akcja letnia hufca „Kraków” i hufca żeńskiego, uczestnicy, kadra może przyjechać z rodziną a dzieci mogą brać udział w akcji letniej hufca. O więcej szczegółów proszę kontaktować się z hufcowym hm Patrykiem Grobelnym.

Rejestrację na kursy proszę dokonywać przez internet: kurs.zhp.org.

Teren "Hartland"
Teren

ADASTRA XXIV

posted Jan 21, 2018, 4:55 PM by Robert Niespor   [ updated Jan 27, 2018, 2:24 PM ]
Organizacja harcerek zaprosiła nas na Adastrę. Zapraszam wszystkich to wzięcie udziału w tej konferencji. Nasza Chorągiew bierze czynny udział w przygotowywaniu tej konferencji.


TERMIN:
od piątku 20 do niedzieli 22 kwietnia 2018 roku. Rozpoczęcie konferencji o 17:00 w piątek 20 kwietnia.

MIEJSCE: 
Amerykańska Częstochowa (National Shrine of Our Lady of Częstochowa), 654 Ferry Road, Doylestown, Pennsylvania 18901.     

KOSZT UDZIAŁU: 
$150, które uwzględnia dwa noclegi, posiłki od piątku wieczorem do niedzieli popołudniu (obiad), udział w konferencji. 

W załączniku są dalsze informacje odnośnie Adastry, konferencji instruktorskiej.  Proszę zapoznać się z nimi i w miarę możliwości wziąść udział.  Rejestrację można dokonać przez Internet, adastra.zhp.org.

Czuwaj,
Marcin Czabański, hm
Komendant Chorągwi

2018 Rokiem Harcerstwa

posted Jan 8, 2018, 7:59 PM by Robert Niespor   [ updated Jan 10, 2018, 8:03 PM by Marcin Czabański, hm ]

20 grudnia zeszłego roku Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2018 Rokiem Harcerstwa.   W tym roku, 2018, obchodzili 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości i rząd polski docenia wieloletni wkład harcerstwa.  To idzie w parze z programem okolicznościowym który Naczelnictwo ZHP wprowadza z okazji obchodów stulecia odzyskania niepodległości Polski.  Proszę zapoznać się z tymi dokumentami, dostosować do programów tak abyście Wy i nasza młodzież rozumiała wkład harcerstwa w te czyny.


Czuwaj,
Marcin Czabański, hm
Komendant Chorągwi

Życzenia Świąteczne od Naczelnictwa

posted Dec 23, 2017, 5:16 AM by Marcin Czabański, hm

W imieniu Naczelnictwa Związku Harcerstwa Polskiego składamy wszystkim zuchom, skrzatom, harcerkom, harcerzom, braci wędrowniczej i gronu instruktorskiemu serdeczne życzenia wszelkich łask Bożych z okazji świąt Narodzenia Pańskiego i w Nowym Roku 2018.

Niech setna rocznica odzyskania niepodległości Polski i przykład tych, którzy wolną Ojczyznę wywalczyli i budowali połączy wszystkich rodaków w Kraju i na obczyźnie ww pracy dla jej pomyślności i wspólnego dobra!
Czuwaj!

hm Robert Rospędzihowski
Przewodniczący

hm Anna Świdlicka
Sekretarz Generalny

Życzenia Świąteczne od Kapelana Chorągwi Harcerzy w Stanach Zjednoczonych

posted Dec 23, 2017, 5:03 AM by Marcin Czabański, hm

"Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania." Łk. 2, 14

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Czuwaj! Boże Narodzenie 2017 i Nowy Rok 2018.  "W Tobie jest światło. Każdy mrok rozjaśni. W Tobie jest życie. Ono ... zwycięża. Każdy zuch, harcerz, instruktor może stać się człowiekiem niosącym światło czyli niosącym Jezusa w świat."/temat programu
światła Betlejemskiego/.  


Droga Rodzino Harcerska: Starszyzno, kapelani, kadro instruktorska, harcerze i harcerski, wędrowniczki i wędrownicy, zuchy chłopcy i dziewczęta, skrzaty, kochani rodzice oraz przyjaciele harcerstwa ... "Na święta bożego Narodzenia na wigilię i na rok nowy" życzę Wam Wszystkim prawdziwego Braterstwa, Przyjaciół na dobre i na złe, abyście i Wy umieli być takimi Przyjaciółmi.

"W Tobie jest światło" to hasło przyświecające tegorocznej sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju. W tym roku po raz trzydziesty harcerze i harcerki będą strażnikami światła, które jest symbolem nadziei i pokoju między narodami. Mędrzec kiedyś powiedział: "Wiara jest światłem, które zapala się od światła." My harcerki i harcerze powinnyśmy mieć za zadanie natchnąć wiarą innych, nieśmy świetliste promienne Światełka Betlejemskiego wszystkim dookoła.

Ponad sto lat temu Lord Baden Powell, założyciel skautingu przekazał członkom organizacji skautowych: "Starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście." Starając się być coraz lepszym, korzystajmy z światła pokoju. Bądźmy tymi, w których to światło świeci mocno abyśmy mogli go przekazywać innym. Świećmy dobrym przykładem zawsze i wszędzie.

Życzę Wam, dalszych sukcesów w pracy nad sobą, zapału i wytrwałości w nieustannym kształtowaniu i doskonaleniu własnej osobowości. "Odwagi i gotowości w wymaganiu od siebie, nawet wtedy, gdy inni niczego nie wymagają"./św. Jan Paweł II/

Życzę Wam byście umieli nieść swój płomień braterstwa, na nadchodzący rok l00 - lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę Ojczyznę naszą i wielu pokoleń Polaków, aby nowy 2018 rok był pełen dobrych uczynków i wiary w harcerskie ideały, aby był pełen trzasku harcerskich ognisk, zapachu sosnowych lasów i niezapomnianych przygód na harcerskim szlaku.

Na czas radowania się prawdziwym szczęściem z przyjścia Syna Bożego na świat, życzę całej Rodzinie harcerskiej błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku 2018 oraz pokoju i radości, aby nasza codzienność odsłania Boga i Jego Miłość. A w okresie świątecznym, służmy bliźnim przekazując płomień z Betlejem, który jest symbolem Nowo Narodzonego Jezusa, który jest znakiem pokoju dla współczesnego świata.

Dzieląc się z Całą Rodziną ZHP opłatkiem wigilijnym oraz śpiewając kolędy "podnieś rączkę Boże Dziecię błogosław ojczyznę miłą" .. Na ten czas świętowania życzę: zdrowia, pogody ducha, dobrego harcowania, aby Jezus Chrystus nowo narodzony wraz ze swoimi Rodzicami św. Maryją i św. Józefem zawsze był obecny w naszych Rodzinach, środowiskach gdziekolwiek jesteśmy posłani, bądźmy Iskierkami- Iskrami Pokoju tego sobie i Wam życzy wasz kapelan z Amerykańskiej Częstochowy -Duchowej Stolicy Polonii. Moi Drodzy za Naszą Rodzinę podczas Pasterki i Mszy noworocznej Ofiaruję Intencję Modlitewną Mszy świętej za całą Naszą Rodzinę ZHP. Zapraszam na nasz coroczny opłatek harcerski w sanktuarium 1 stycznia 2018. /Msza święta 12:30/ Bł. Stefanie W. Frelichowski patronie Rodziny harcerskiej - módl się za nami. Matko Boża Częstochowska módl się za Nami!

Pozdrowienia od Ojców i Braci Paulinów z Amerykańskiej Częstochowy. O. Hm. Bartłomiej P. Marciniak paulin. Kapelan Chorągwi. ZHP w USA. Doylestown PA. Do siego roku 2018

XXXII Zjazd Okręgu - rejestracja

posted Sep 8, 2017, 5:41 AM by Marcin Czabański, hm

Zarząd Okręgu Związku Harcerstwa Polskiego w USA przypomina że XXXII Zjazd Okręgu odbędzie w dniach 20-22 października 2017 r. w Detroit, Michigan.

Miejsce Zjazdu:

Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej
3100 18 Mile Rd, Sterling Heights, MI 48314

Według art.41 Regulaminu Głównego ZHP z marca 2010 r. w Zjeździe Okręgu biorą udział:
 • Przewodnicząca/-y Zarządu Okręgu
 • Członkowie Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Harcerskiego
 • Komendantka i Komendant Chorągwi
 • Starsze Harcerstwo-Okręgowy Kierownik, Obwodowi Kierownicy oraz Kierownicy lub zastępcy
 • Kierowników Kręgów zarejestrowanych w Zarządzie Okręgu
 • Kapelan Okręgu i Kapelani Obwodów
 • Przewodniczący Zarządów Obwodów
 • Hufcowe i Hufcowi
 • Harcmistrzynie i Harcmistrzowie
 • Podharcmistrzynie i Podharcmistrzowie
 • Działaczki i Działacze Harcerscy w Organizacji Harcerek, Harcerzy i OPH
 • Przewodniczki i Przewodnicy oraz Instruktorki Zuchowi w Organizacji Harcerzy i Instruktorzy Zuchowi w Organizacji Harcerek z głosem czynnym, jeżeli mają ukończone 18 lat, a po ukończeniu 21 lat, także z głosem biernym.
 • Okręgowy Kierownik O.P.H., Przewodniczący lub zastępcy Przewodniczących Kół Przyjaciół Harcerstwa zarejestrowanych w Zarządzie Okręgu.
Wszystkie wyżej wymienione osoby mają prawo udziału w Zjeździe, o ile wywiązały się z obowiązków organizacyjnych.

Zdjęcia Zlotowe

posted Aug 27, 2017, 7:29 PM by Marcin Czabański, hm

Druh Daniel Goluszek hm. podzielił się swoimi zdjęciami ze zlotu.

Żywa Korona Maryi

posted May 3, 2017, 6:49 AM by Marcin Czabański, hm

CZUWAJ! Droga Rodzino Harcerska,

Dostojni Przyjaciele Amerykańskiej Częstochowy.  

W tym roku przeżywamy Jubileusz 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej koronami papieskimi. Miało to miejsce w 1717 roku w Częstochowie.  W łączności z tym jubileuszowym rokiem koronacji Matki Bożej na Jasnej Górze, Ojcowie i Bracia Paulini oraz wszyscy czciciele Matki Bożej mieszkający w USA, pragniemy uhonorować Maryję w szczególny sposób w tym czasie.

Ojcowie i Bracia Paulini z Amerykańskiej Częstochowy, miejsca, w którym Maryja króluje już od przeszło 60 lat, chcieliby zaprosić całą Rodzinę Harcerską do uczestniczenia w akcji duszpasterskiej Żywa Korona Maryi. Pragniemy w ten sposób ukoronować Maryję nie tylko złotymi 
koronami, ale także naszym życiem. W ten sposób tworzymy szczególną, duchową koronę dla Niej, złożoną z duchowych darów (intencji, postanowień, itp.) oraz z naszych zdjęć. Ogólna idea naszej akcji polega na staniu się widocznym dla Maryi, przesyłając Jej nasze zdjęcia oraz „selfie" do naszego 
Sanktuarium, z których to wykonamy ogromną mozaikę Matki Bożej Częstochowskiej.  

Bardzo prosimy o wspieranie tej akcji duszpasterskiej przez promowanie oraz ogłaszanie jej. Dlatego też przesyłamy materiały promocyjne z prośbą o rozprowadzenie ich w swojej wspólnocie Rodziny Harcerskiej. Możemy także przesłać dodatkowe ulotki oraz plakaty do rozprowadzenia.  Prosimy o kontakt z naszym Sanktuarium w razie zainteresowania większą liczbą materiałów oraz w razie jakichkolwiek pytań odnośnie naszej akcji. Prosimy o kontaktowanie się w tym celu telefoniczne z biurem naszego Sanktuarium pod numerem (215) 345 0600 lub drogę e-mailową livingcrownofmary@gmail.com. Zachęcamy także do odwiedzenia naszej strony internetowej www.livingcrownofmary.com w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

Wyrażamy naszą głęboką wdzięczność za pomoc w tej akcji duszpasterskiej oraz w rozpowszechnianiu nabożeństwa ku czci Matki Bożej Częstochowskiej w USA. Niech Ona ma Was zawsze w Swojej Matczynej opiece

Wdzięczni w Chrystusie,

O. hm. Bartłomiej P Marciniak 
Kapelan ZHP w USA

Koszulka Zlotowa | Głosowanie

posted Apr 4, 2017, 8:03 PM by Marcin Czabański


Termin przesyłania projektów na koszulkę zlotową naszej wyprawy już minął i teraz można głosować!  Otrzymaliśmy fajne projekty i serdecznie zapraszamy aby je zobaczyć i oczywiście zagłosować!

Szczegóły jak głosować są podane na witrynie.   Termin głosowania jest do 15 kwietnia, a więc proszę nie zwlekać.


Czuwaj,
phm. Dorota Bamford, komendantka wyprawy Chorągwi Harcerek
hm. Marcin Czabański, komendant wyprawy Chorągwi Harcerzy

1-10 of 55