Przyrzeczenie i Prawo


PRAWO ZUCHOWE
  1. Zuch kocha Boga i Polskę
  2. Zuch jest dzielny
  3. Wszystkim z zuchem jest dobrze
  4. Zuch stara się być coraz lepszy
  5. Zuch stara się mówić po polsku


PRZYRZECZENIE HARCERSKIE

“Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym  Prawu Harcerskiemu”


PRAWO HARCERSKIE 

  1. Harcerz służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.
  2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
  3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
  4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
  5. Harcerz postępuje po rycersku.
  6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
  7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
  8. Harcerz jest zawsze pogodny.
  9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
  10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach i zwalcza szkodliwe nałogi. 

     


                    Wilczek


                    Lilijka harcerska